Objavljen Natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz proračuna Javne ustanove „NP Krka“ za 2019. godinu

Posted on tra. 11, 2019
Pravo prijave na natječaj imaju udruge čije su aktivnosti usmjerene na opću dobrobit i poboljšanje kvalitete života društvene zajednice, a kojima je za realizaciju projekata potrebna financijska pomoć.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 15.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je do 10. svibnja 2019.godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.