HZZO objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga

Posted on tra. 9, 2019


Udruge sa sjedištem na području RH, mogu prijaviti projekt iz prioritetnih područja: zaštita i promicanje zdravlja, pomoć osobama s posebnim potrebama i invaliditetom, sportski programi i projekti te ostali.

Iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna.

Svaka udruga može podnijeti prijavu samo za jedan program.

Rok za prijavu projekata je do 10.svibnja 2019.godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.