ČISTOĆA d.o.o. Split objavila Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini

Posted on tra. 1, 2019


Na ovaj natječaj mogu se javiti isključivo projekti organizacija koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

Projekti moraju biti vezani uz jedno od sljedećih programskih područja djelovanja:

1. zaštita okoliša,

2. humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava,

3. obrazovanje, znanost i odgoj,

4. sport,

5. kultura, kulturna baština i umjetnost

Prihvatljivi troškovi su:

 – ljudski resursi

– putovanja

– oprema i roba

– ostali troškovi i usluge (edukacija, troškovi praćenja i vrednovanja projekta, troškovi vezani za provedbu pojedinih aktivnosti projekta…)

– troškovi režija vezani za provedbu projekta

Rok za podnošenje prijava je do 25.travnja 2019.godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.