Objavljen natječaj za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Posted on ožu. 13, 2018


VIŠKOVO, 23.12.2013.RIJEKA ILUSTRACIJA KANTA ZA OTPAD, ÈISTOÈA, KOMUNALNI OTPAD, SMEÈE, SELEKCIJA, TATRAPAK, PAPIR, METAL, PLASTIKA, STAKLO ... SNIMIO SERGEJ DRECHSLER

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je natječaj kojima će se jedinicama lokalne samouprave dodjeljivati sredstva iz Kohezijskog fonda za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika. Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika.

Ukupni iznos:  Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK.

Udio potpore: Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Obvezna dokumentacija:

Popis potrebne dokumentacije i dodatne informacije o natječaju možete naći OVDJE.

Rok za prijavu: do 01.02.2019.godine.